Prirodno-matematički fakultet, 21.10.2018

Najava: Ministarstvo nauke najavljuje Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekteNajava: Ministarstvo nauke najavljuje Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte
Ministarstvo najavljuje da će sljedeće nedjelje objaviti Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte. Cilj ovog Konkursa je podizanje kapaciteta naučnih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva koja pokazuju potencijal da integrišu istraživanje u dominantne ekonomske pokretače u Crnoj Gori i izrastu u buduće centre izvrsnosti.
 
Grantovi će biti dodijeljeni za naučnoistraživačke projekte, koji su u skladu sa tematskim prioritetima utvrđenim Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti: Energija; Informaciono komunikacione tehnologije; Novi materijali, proizvodi i servisi; Medicina i zdravlje ljudi; Poljoprivreda i proizvodnja hrane; Održivi razvoj i turizam; i Nauka, obrazovanje i identitet.
 
Konkurs će biti raspisan sa ukupnim iznosom sredstava od 1.000.000 €. Odobreni projekti po ovom Konkursu finansiraće se na period do dvije godine. 
 
Planirano je da Konkurs bude otvoren tri nedjelje.