Pravni fakultet, 12.11.2018

KolokvijumKolokvijum iz advokatskih vještina će se održati 14.11.2018.

prva grupa br. Indexa 11/2018 do 118/2018 u 11.15 casova.

Druga grupa br. Indexa 119/2018 do 140/2018 u 12.15 casova.