Pravne klinike

Pravne klinike

Pravne klinike

Pravne klinike

Pravne klinike

U okviru Erasmus+ projekta ENEMLOS, počinje sa radom Pravna klinika Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koja će pružati besplatnu pravnu pomoć. Pravna klinika nastoji da preuzme svaki predmet, ali prednost će biti data predmetima pripadnika ranjivih grupa i pojedinaca koji nijesu u stanju koristiti svoja prava. Pravna klinika zadržava pravo odbiti predmete: - lica koja su već obezbijedila sebi pravno savjetovanje i zastupanje (npr. lice koje je u istom ili sličnom predmetu već dalo punomoćje advokatu); - lica koje prema ocjeni Klinike imaju dovoljno sredstava da mogu sebi obezbijediti  profesionalno pravno zastupanje, a sadržaj slučaja nije od posebnog interesa za...