UNIGEM

Univerzitet Crne Gore
Unigem

Unigem

Projekat UNIGEM University and Gender Mainstreaming/Gender mainstreaming na univerzitetima, u naredne četiri godine baviće se pitanjima ravnopravnosti polova i rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ovaj projekat je podržan od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koordinator je TPO fondacija (Transkulutralna psihosocijalna obrazovna fondacija) iz Sarajeva koja je već duži niz godina angažovana na polju zagovaranja rodne ravnopravnosti kroz partnersko djelovanje civilnih društva, akademskih i vladinih institucija. Projekat UNIGEM će osim privatnih i javnih univerziteta iz BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije kao...