Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
646 Erasmus+ PRAVNE KLINIKE U SLUŽBI RANJIVIH GRUPA: JAČAVANJE ZAPOŠLJAVANJA PRAVNIH STUDENATA KROZ PRAKTIČNO OBRAZOVANJE ENEMLOS PF2019-2022
645 Erasmus+ Unapređenje kapaciteta Pravnog fakulteta UCG - revizija kurikuluma, podsticanje međunarodne saradnje i unapređenje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa CABUFAL PF2016-2019
62 Ostalo MNIP-M.Kostic MNIP-M.Kostic PF2015-2015
63 Ostalo MNIP-N.Bogojevic MNIP-N.Bogojevic PF2015-2015
64 Ostalo UNHCR-I.Jelic UNHCR-I.Jelic PF2015-2015