Pravni fakultet, 18.09.2018

Nasljedno pravo - rez septembarOBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE SE ISPIT IZ PREDMETA NASLJEDNO PRAVO U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ( DRUGI TERMIN) OBAVITI  PO PLANU I PROGRAMU KOJI JE VAŽIO ZA STUDIJSKU 2017/2018 GODINU.

I GRUPA BR. INDEKSA 254/17 DO 379/16  12.09.2018.  OD 10 DO 10,45H U SALI I (AMFITEATAR) ISPIT ĆE SE OBAVITI PISMENO

II GRUPA BR. INDEKSA 386/16 DO 93/02    12.09.2018. OD 11 DO 11,45H U SALI I (AMFITEATAR) ISPIT ĆE SE OBAVITI PISMENO

STUDENTI SA ODJELJENJA IZ BIJELOG POLJA POLAŽU SA DRUGOM GRUPOM 12.09.2018. od 11 DO 11,45H U SALI I (AMFITEATAR) ISPIT ĆE SE OBAVITI PISMENO

STUDENTI SU U OBAVEZI DA POŠTUJU RASPORED POLAGANJA U PROTIVNOM BIĆE DISKVALIFIKOVANI. STUDENTI MORAJU PREDATI INDEKS ILI LIČNU KARTU.

Dokumenti