Pravni fakultet, 15.02.2019

ispitna pitanja za kolokvijum 2019ISPITNA PITANJA ZA KOLOKVIJUM IZ GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA

 

1.PREDMET NAUKE GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA

2.OSNOVNI I IZVEDENI POJMOVI

3.ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO PROCESNO PRAVO

4.METOD GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA

5.IZVORI PARNIČNOG POSTUPKA

6.IZVORI IZVRŠNOG POSTUPKA

7.IZVORI VANPARNIČNOG POSTUPKA

8.OSTALI IZVORI GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA

9.NORME GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA

10.VAŽENJE PROCESNIH NORMI U PROSTORU

11. VAŽENJE PROCESNIH NORMI UVREMENU

12. . VAŽENJE PROCESNIH NORMI UODNOSU NA LICA

13.VAŽENJE PROCESNIH NORMI U ODNOSU NA PREDMETE

14.NAČELO ZAKONITOSTI

15NAČELO NEZAVISNOSTI U SUĐENJU

16.ZBORNOST U SUĐENJU

17.IZUZEČE PO ZAKONU

18.IZUZEĆE PO OCJENI SUDA

19.PRESTANAK SUDIJSKE FUNKCIJE

20.TEORIJA JEDINSTVA

21.TEORIJA DVOJSTVA

22.PRAVO NA TUŽBU KAO PRAVO NA POVOLJNU PRESUDU

23.PRAVO NA PRESUDU UOPŠTE

254.PRAVO NA TUŽBU KAO PRAVOSUDNI ZAHTJEV

26.PRAVO NA TUŽBU U NAŠEM PRAVU

27PRAVO NA ŽALBU

28.PRAVO NA ODBRANU

29.NAČELO ISTINE

30.PRAVO GRAĐANA NA UPOTREBU MATERNJEG JEZIKA I JEZIKA KOJI RAZUMIJE

31.NAČELO JAVNOSTI

32.O SUĐENJU KAO SUDSKOM SILOGIZMU

33.ULOGA DRŽAVNOG TUŽIOCA U PARNICI

34.ADVOKATURA

35.NOTARI

36.JAVNI IZVRŠITELJI

37.POSREDNICI

38.LITISPENDENCIJA

39.MATERIJANOPRAVNE POSLEDICE LITISPENDENCIJE

40.PROCESNOPRAVNE POSLEDICE LITISPENDENCIJE

41.TEORIJA O PARNCI KAO ODNSOU

42.TEORIJA O PARNICI KAO PRAVNOM POLOŽAJU

43.TEORIJA O PARNICI KAO RAZVOJU

44.PROCESNE PRETPOSTAVKE

45.RAZGRANIČENJE PARNIČNOG I KRIVIČNOG POSTUPKA

46.UTICAJ KRIVIČNE PRESUDE NA PARNICU U TOKU

47.UTICAJ KRIVIČNE PRESUDE PO TUŽBI IZ ISTOG DOGAĐAJA

48.UTICAJ KRIVIČNE PRASUE U KOJOJ SE KRIVIČNO DJELO POJAVLJUJE KAO PRETHODNO PITANJE

49.ČINJENIČNO DEJSTVO KRIVIČNE PRESUDE

50.ADHEZIONO RJEŠAVANJE GRAŠANSKIH SPOROVA U KRIVIČNOM POSTUPKU

51.STVARNA NADLEŽNOST OSnoVNOG SUDA

52.STVARNA NADLEŽNOST VIŠEG SUDA

53.STVARNA NADLEŽNOST APELACIONOG SUDA

54.VRHOVNI SUD

55.OPŠTA MJESNA NADLEŽNOST

56.POSEBNA MJESNA NADLEŽNOST

57.ISKLJUČIVA MJESNA NADLEŽNOST

58.NADLEŽNOST PO IZBORU TUŽIOCA

59.DELEGACIJA

60.ORDINACIJA

61.SPORAZUM O MJESNOJ NADLEŽNOSTI

62SUKOB NADLEŽNOSTI

63.PRAVNA POMOĆ

64.NAČELO DISPOZICIJE

65.RASPRAVNO I ISTRAŽNO NAČELO

66.NAČELO OBOSTRANOG SASLUĐANJA

67.NAČELO SLOBODNE OCJENE DOKAZA

68.NAČELO KONCENTRACIJE PROCESNE GRAĐE

69.NAČELO JEDINSTVA GLAVNE RASPRAVE

70.NAČELO SAVJESNOG KORIŠĆENJA PROCESNIM PRAVIMA

71.VIDOVI NEPOŠTENOG PRANIČENJA

72.NAČELO PROCESNE EKONOMIJE

73.SPOSOBNOST BITI PARNIČNA STRANKA

74.PARNIČNA SPOSOBNOST

75.POSTULACIONA SPOSOBNOST

76.ZAKONSKI ZASTUPNIK PUNOMOČNIK

77.RAZLIKA KVALIFIKOVANOG I NEKVALIFIKOVANOG PUNOMOĆNIKA

78.KAD PRESTAJE PUNOMOĆJE

79.RAZLIKA IZMEĐU IZJAVE VOLJE I PARNIČNE RADNJE

80.PARNIČNE RADNJE STRANAKA

81.PODNESCI I NJIHOVA SADRŽINA

82.PARNIČNE RADNJE SUDA

83.TUŽBA I VRSTE

84TUŽBA KAO PODNESAK

85.TUŽBA ZA OSUDU NA ČINIDBU

85.DEKLARATIVNA TUŽBA

86.TUŽBA ZA PREOBRAŽAJ

87.DOSTAVLJANJE

88.PRIPREMNO ROČIŠTE

89.ODBRANA TUŽENOG

90.PRIGOVOR PREBIJANJA

91.ROK

92.ROČIŠTE

93.SUPARNIČARSTVO

94.MNOŽINA TUŽBENIH ZAHTJEVA

95.OBJEKTIVNO PREINAČENJE TUŽBE

96.SUBJEKTIVNO PREINAČENJE TUŽBE

97.POVLAČENJE TUŽBE

98.PROTIVTUŽBA

99POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE

100.PRETHODNO PITANJE

101.GLAVNA RASPRAVA