Pravni fakultet, 17.10.2019

Korekcija termina predavanja za predmete na Specijalističkim studijama 

Korekcija termina predavanja za predmete na Specijalističkim studijama

Po dogovoru sa studentima, zbog prvobitno prekasno zakazanih termina predavanja na Specijalističkim studijama, ista se pomjeraju za adekvatniji termin i to:

Upravno sudski postupak - četvrtak u 16:15h;

Postupak pred ombudsmanom - četvrtak u 18h;
Ustavno procesno pravo - petak u 15:15h.

 

Prof. dr Dražen Cerović
Broj posjeta : 137