Pravni fakultet, 25.12.2018

Krivično pravne klinike - Završni ispitSpecijalističke studije-krivičnopravni smjer-Krivično pravne klinike

Završni ispit će se obaviti u srijedu 26.12.2018.u 12.00 sati.