Arhitektonski fakultet

Sastanak predstavnika međunarodnog projekta REEHUB plus u okviru programa INTERREG IPA-CBC prekogranične saradnje Italija-Albanija-Crna Gora
Protekle sedmice održan je menadžerski sastanak u okviru INTERREG IPA-CBC projekta REEHUB PLUS, kome su pored predstavnika Arhitektonskog fakulteta UCG, prisustvovali i predstavnici partnerskih institucija iz Italije i Albanije, a organizovan je onlajn, putem Zoom platforme, usljed pandemije Covid-19.

Ovaj projekat je nastavak projekta Regionalni centar za energetsku efikasnost REEHUB (Regional Energy Efficiency Hub), u okviru kojeg je formiran Centar za energetsku efikasnost i 3D tehnologiju, na Arhitektonskom fakultetu UCG, kao dio mreže svih partnerskih institucija u okviru prekogranične saradnje Italija-Albanija-CrnaGora. Osnovna ideja ovog realizovanog međunarodnog partnerskog projekta je bila da javne zgrade treba da budu primjer najbolje prakse za uštedu energije, a u nastavku kroz REEHUB PLUS realizovaće se i  konkretni primjeri energetskih pregleda zgrada, kao i treninzi i obuke, vezane za metodologiju istih.

Sastanku je u ime tima Arhitektonskog fakulteta prisustvovala MSC Irena Rajković, rukovodilac projekta, koja je govorila o aktivnostima i ciljevima u okviru radnog paketa T2, a tiče se standarda i programa treninga za energetske preglede, kao i eksterni finansijski ekspert Biljana Trtica Vujanić, koja  je dala izvještaj o finansijsko-adminstrativnim aktivnostima u projektu. Glavni ciljevi radnog paketa, za koji je Arhitektonski fakultet, UCG, ujedno i odgovaran u okviru projekta, je obezbjeđivanje znanja i metoda u svrhu evaluacije energetskih karakteristika zgrada.

Na sastanku partnera se govorilo o realizovanim aktivnostima, budućim zadacima i ciljevima, koje je u okviru radnih paketa potrebno ostvariti u narednom periodu. Takođe, razmatrana je i mogućnost o eventualnom produžetku projekta za šest mjeseci, kako bi se sve aktivnosti realizovale i postigli svi traženi rezultati, a što je pandemijom COVID-19 u nekom dijelu usporeno. I pored toga, konstatovano je da je saradnja i komunikacija između partnerskih instituucija na zavidnom nivou i da je prvi izjveštajni period urađen u skladu sa svim pravilima.

 

Broj posjeta : 131