Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
1014 Erasmus+ Architecture Pop-up Lab Exchange APLE AF2023-2026
1015 Erasmus+ Digitalna transformacija kreativnih sektora u visokom obrazovanju DIGITCRESHE AF2023-2025
517 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Virtuelna stvarnost i 3D iskustva kako bi se poboljšala teritorijalna atraktivnost, pametno upravljanje kulturnom baštinom i turistički razvoj 3D-IMP-ACT AF2018-2021
516 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Regionalni HUB za energetsku efikasnost REEHUB AF2018-2020
521 Ministarstvo kulture CG Stari grad Bar OCB AF2017-2017
520 Ministarstvo nauke CG Vernakularna arhitektura zapadne, srednje i južne Evrope - TRANSHUMANICA TRANSHUMANICA AF2016-2017
519 Ministarstvo kulture CG Izrada ICOMOS - Studije procjene uticaja na baštinu i Prirodno i kulturno istorijsko područje Kotora (HIA ICOMOS-HIA AF2016-2017
184 Ostalo KNIUCP u cilju revitaliz. KNIUCP u cilju revitaliz. AF2015-2015
188 Ostalo Tempus DAPEWB 543782 Tempus DAPEWB 543782 AF2015-2015
518 TEMPUS Razvoj i poboljšanje energetske efikasnosti u zemljama Zapadnog Balkana DAPEEWB AF2013-2016
524 TEMPUS Rastrukturiranje studijskog programa Arhitekture u integrisani petogodisnju master, u skladu sa standardima Evropske Unije RESARCH AF2012-2016
522 Ministarstvo nauke CG Istraživanje utvrđenja crnogorskog primorja u cilju njihove revitalizacije IUCGP AF2012-2015
523 Ministarstvo održivog razvoja I turizma CG Uravljanje zemljišnom administracijom I menadžment LAMP AF2012-2012
185 Ministarstvo nauke CG Kulturno nasljeđe - Arhitektura XX vijeka u Crnoj Gori KNACG AF2012-2014