Međunarodna saradnja

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore je orijentisan na intenziviranje međunarodne saradnje sa renomiranim visokoobrazovnim institucijama i asocijacijama, što je definisano kroz 5 ključnih aktivnosti Strategije razvoja Univerziteta 2019-2024 : kvalitetniju implementaciju sporazuma o bilateralnoj saradnji i kreditnoj mobilnosti, intenziviranje saradnje sa visokoobrazovnim institucijama kroz članstvo u međunarodnim asocijacijama i učešče u međunarodne naučno-istraživačke projekte, kao i povećanje odlazne i dolazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata.