Arhitektonski fakultet

Međunarodna saradnja u okviru predmeta Zaštita i revitalizacija arhitektonskog nasljeđa
U okviru nastave na predmetu Zaštita i revitalizacija arhitektonskog nasljeđa, koji vodi prof. dr Ilija Lalošević, profesor dr Tomasz Tomaszek, sa Odsjeka za zaštitu spomenika na Fakultetu za građevinarstvo, zaštitu životne sredine i arhitekturu iz Rzeszow-a (Poljska) u okviru Erasmus+ mobilnosti, održao je online predavanje na temu “Vernakularna arhitektura Poljske - drvena sakralna arhitektura”.

Predavanje je obuhvatilo pregled savremenih teorija u kontekstu zaštite drvene vernakularne arhitekture, sa posebnim osvrtom na aspekte očuvanja njene autentičnosti. Profesor Tomaszek je prezentovao određeni broj studija slučaja i izložio modele u pristupu očuvanja objekata drvene vernakularne arhitekture.

Profesora Tomaszeka su, na Arhitektonskom fakultetu, ugostili prodekanka za međunarodnu saradnju prof. dr Slavica Stamatović Vučković i prof. dr Ilija Lalošević sa saradnicama u nastavi, nakon čega je organizovana posjeta kulturnom dobru, kompleksu bivšeg zatvora «Jusovača».

Studenti će tokom zimskog semestra u okviru vježbi raditi na predlogu zaštite i revitalizacije bivšeg zatvora «Jusovača» u Podgorici, nakon detaljnih istorijskih, arhitektonskih i urbanističih analiza kompleksa. U cilju boljeg razumjevanja zadatka, studenti su imali priliku da čuju ključne informacije o predmetnom kompleksu tokom obilaska terena.

Broj posjeta : 244

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.