Preliminarna rang lista za upis na integrisane studije

08.07.2022


Preliminarna rang lista za upis na integrisane studije

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu studija na Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2022/23. godinu, dostupna je u prilogu.

U skladu sa Konkursom, primljeni su kandidati zaključno sa rednim brojem 50.

 UVID U TESTOVE

Kandidati mogu podnijeti Zahtjev  za uvid u testove Komisiji za upis Arhitektonskog fakulteta, elektronski, do ponedjeljka u 08h (forma zahtjeva je dostupna u prilogu). Potpisane zahtjeve poslati  Studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta na email: assluzba@ucg.ac.me. Uvid u radove kandidati će moći izvršiti u ponedjeljak, 11.07.2022. od 09 do 10h. 

Ukoliko kandidati imaju prigovor na rang listu, isti mogu podnijeti Centralnoj upisnoj komisiji, u roku od 24 h od objavljivanja preliminarne rang liste. Prigovor predati u dekanat Arhitektonskog fakulteta. 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

UPIS KANDIDATA ĆE SE VRŠITI   11.07.2022. OD 12 DO 15 h,  i 12.07. 2022. OD 08 DO 14 h, NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

  1. originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole
  2. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu
  3. ovjerena kopija diplome “Luča” i originalna diploma“Luča” na uvid.
  4. kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podsnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. indeks sa unaprijed popunjenom prvom stranom
  6. dvije identične fotografije (format za indeks)
  7. jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari)

Kandidati koji budu stekli pravo upisa, obavezni su da se upišu zaključno sa 12.07.2022. godine, do 14 h

Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 2819

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.