U Modernoj galeriji otvorena izložba studenata Arhitektonskog fakulteta i dodijeljena priznanja
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

 

U Modernoj galeriji (JU Muzeji i galerije Podgorica),  otvorena je izložba studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore pod nazivom Projekat godine, 22. novembra 2022. godine, a biće otvorena do 29. novembra. Izložba je dio programskih aktivnosti, povodom jubileja dvije decenije od osnivanja Studijskog programa Arhitektura, a ideja o uspostavljanju nagrade za najbolji projekat godine, pokrenuta je na inicijativu dekanke prof.dr Svetlane Perović. Na izložbi su predstavljena 62 studentska projekta, u tri kategorije, prethodno selektovana od strane predmetnih nastavnika, a koja su produkt rada u prethodnoj studijskoj 2021/22.godini. Kako bismo kao nastavni tim napravili distancu i dopustili da drugi sa strane ocijene naš zajednički učinak, pozvali smo međunarodni, interdisciplinarni žiri, za svaku kategoriju pojedinačno. 

Tako je za kategoriju Arhitektonsko projektovanje, među 33 rada, žirirao tim u sastavu: profesor emeritus  Branislav Mitrović, sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u ulozi predsjednika, dr Jelena Atanacković Jeličić, redovna profesorica na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, departman za arhitekturu i urbanizam, kao i Mr Novica Mitrović, predsjednik Strukovne komore arhitekata IKCG. 

Drugu kategoriju pod nazivom Urbanističko planiranje i projektovanje, od 15 selektovanih projekata, ocjenjivao je žiri u sastavu: dr. Alenka Fikfak, redovna profesorica i rukovoditeljka katedre za urbanizam na  Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani, dr Darko Reba, redovni profesor sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i arhitekta Ksenija Vukmanović.   

Treća kategorija, odnosi se na kategoriju koju smo nazvali Vizuelne komunikacije i tehnologije, gdje je među 14 radova, ocjenjivao tim u sastavu: Ana Matić, redovni profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, doc.dr Petar Mirković, departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu i Srđa Dragović , grafički dizajner i ilustrator.

Žiri je imao veoma težak zadatak, imajući u vidu širok dijapazon tema, koje student obrađuju od prve do pete godine, a što je rezultiralo time, da su kandidovali po dvije nagrade iz svake kategorije, kao kandidate za ovogodišnju nagradu Projekat godine.

U prvoj kategoriji, Arhitektonsko projektovanje, jednoglasno priznanje žirija pripalo je projektu Sportski centar “BanjaLuka”, autora Edina Alihodžića, u okviru predmeta Arhitektonsko projektovanje VI, pod mentorstvom Prof. dr Slavica Stamatović Vučković i Prof. dr Rifat Alihodžić, i u saradnji sa saradnicom u nastavi  dr Gordana Rovčanin Premović.

Drugi projekat koji je zavrijedio pažnju žirija u ovoj kategoriji, je projekat Dom zdravlja, studentkinja Sare Tomić i Elene Simović, u okviru Arhitektonskog projektovanja 5 - zdravstveni objekti, pod mentorstvom prof.dr Dragana Komatine i saradnika, doc.dr Eme Alihodžić Jašarović, i Msc Nemanje Milićevića.

U kategoriji Urbanističko planiranje i projektovanje priznanje žirija pripalo je projektu Eco village-a u Spužu, autorskog tima u sastavu Nikolina Cvijović i Dejana Zindović, na predmetu Urbanističko projektovanje 1, pod mentorstvom prof.dr Svetlane Perović, i saradnice dr Nevene Mašanović

Drugo priznanje u ovoj kategoriji, žiri je dodijelio projektu Skadarsko jezero i njegovi prostorni i arhitektonski potencijali, autorskog tima: Laketić Žaklina, Josipović Minja, Mirković Milica, Smolović Ivana, pod mentorstvom: Prof. dr Svetislav G. Popović, i saradnicama u nastavi: Msc Jelena Bajić Šestović, dr Sanja Savić, dr Nevena Mašanović.

U trećoj kategoriji Vizulene komunikacije i tehnologije, priznanje je dobio student završne godine, Vladimir Fatić, za projekat IGRALIŠTE - Zov divljine, na predmetu Arhitektonska radionica, pod mentorstvom doc.dr Ema Alihodžić Jašarović, i saradnika mr Nemanje Milićevića.

Drugo priznanje u ovoj kategoriji, dobija grupni rad na predmetu Arhitektonska grafika, autorskog dvojca  Bojana Tomašević i Maša Radović, sa temom „Grafički identitet grada”, pod mentorstvom doc.dr Eme Alihodžić Jašarović.

Predsjednici žirija iz svake kategorije, obrazložili su svoje odluke, pri čemu je prof.Ana Matić stav žirija za treću kategoriju iznijela pred publikom, dok je prof.Alenka Fikfak imala video uključenje iz Ljubljane. Prof. Branislav Mitrović se takođe obratio putem video poruke i ispred svih članova žirija, kao predsjednik, obrazložio izbor projekta koji je proglašen najboljim za prethodnu 2021/22 godinu. 

Priznanje i nagradu Projekat godine, kao i novčanu nagradu nagrađenim studentima, dodijelila je dekanica prof.dr Svetlana Perović, koja je prethodno govorila o značaju ove nagrade za kvalitet škole, i za njenu vidljivost. Ona je takođe dodijelila i zahvalnice, organizacionom timu izložbe, studentima: Sari Tomić, Eleni Simović, Momčilu Hadžiristiću i Vladimiru Fatiću, kao i koleginici doc.dr Emi Alihodžić Jašarović, koja je moderirala sinoćnje otvaranje izložbe. 

Izložba će biti otvorena do 29.11. 2022. godine.

U prilogu je dostupno obraćanje dekanke prof. dr Svetlane Perović

Foto: MNEmagazin

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.