Arhitektonski fakultet, 13.06.2019

Dekan Popović: Arhitektonski fakultet UCG prepoznatljiviji u inostranstvu nego u Crnoj GoriFoto studenata: Dejan Kalezić

ImageDekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Svetislav Popović kaže da kandidati koji žele da upišu studije arhitekture treba da posjeduju razvijene sklonosti za prostor i oblik, logičko zaključivanje, opštu informisanost i znanje iz istorije arhitekture i opšte kulture, kao i sklonost za kreativni rad.

„Ove sklonosti i znanje se provjeravaju kroz prijemni ispit prilikom upisa kandidata u prvu godinu studija, objašnjava dekan ovog fakulteta prof. dr Popović.

Sa njim smo razgovarali o studentima koji su ambasadori ovog fakulteta u inostranstvu, međunarodnim izložbama radova, međunarodnoj saradnji i tekućim projektima u kojima aktivno učestvuju studenti.

UCG: Nakon 16 godina rada i stvaranja arhitektonskog kadra, kakvim se rezultatima možemo pohvaliti, kako kod nas, tako i u svijetu? 

DEKAN POPOVIĆ: Arhitektonski fakultet je kroz 16 godina postojanja postao prepoznatljiva jedinica Univerziteta Crne Gore, koja obezbjeđuje obrazovanje novim generacijama arhitekata u skladu sa principima evropskog prostora visokog obrazovanja. Novi integrisani program 5+0 je međunarodno priznat i prilagođen potrebama studenata koji odluče da je profesija arhitekte njihov poziv. Arhitektonski fakultet  je pokazao i opravdao povjerenje za obrazovanje visokostručnog kadra na temelju najkvalitetnijih znanja iz oblasti teorije i prakse u svijetu i njenih primjena na izradi i realizaciji planova i projekata. Nakon šesnaest godina postojanja, nacionalna škola arhitekture u Podgorici postepeno prerasta u evropsku školu koja ima i slijedi načela Manifesta vodećih evropskih škola.

Prepoznatljivost Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore je veća van prostora Crne Gore nego kod nas, veliki broj naših studenata je na postdiplomskim i doktorskim studijama na prestižnim školama u inostranstvu, oni su ujedno ambasadori naše škole u državama Evrope, Kine, Japana itd.

Studenti Arhitektonskog fakulteta ostvaruju izuzetne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima, salonima iz oblasti urbanizma i arhitekture, internacionalnim konkursima na kojima osvajaju nagrade i priznanja.

UCG: Arhitektonski fakultet često organizuje izložbe svojih studenata i profesora, ali i studenata i profesora iz različitih evropskih zemalja. Česta su i predavanja poznatih imena u svijetu arhitekture...

DEKAN POPOVIĆ: Izložbe studenata Arhitektonskog fakulteta su bijenalnog karaktera i održavaju se u sklopu DEUS-a ili Podgoričkog ljeta, a  predstavljaju presjek najboljih radova koji su nastali u našoj školi. Ta saradnja je prisutna još od 2014.godine. Prisutni smo i na arhitektonskim školama u okruženju, skoro smo imali vrlo uspješnu izložbu na Univerzitetu u Sarajevu. Ujedno smo i domaćin fakultetima sa strane koji se svojim izložbama predstavljaju crnogorskoj javnosti. Posljednjom izložbom, predstavljeni su radovi studenata i profesora sa Politehnike iz Poznanja (Poljska). Na ovakav način pokušavamo da animiramo naše studente, a ujedno napravimo uporednu analizu raznolikosti programa koji se izučavaju na ostalim fakultetima u okruženju.

Od 2014 god. uveli smo praksu da se svake godine, u maju, organizuju, u zgradi Rektorata, u sklopu "Arhitektonskog foruma", predavanja gostujućih profesora iz regiona i inostranstva, uz uvodno predavanje nekog od stvaralaca sa domaće arhitektonske i urbanističke scene.

Značaj ovih predavanja je veliki jer se studenti kroz direktan kontakt sa inostranim predavačima upoznaju sa kretanjem arhitektonske i urbanističke misli u njihovim zemljama, kao i na fakultetima gdje su oni angažovani kao predavači, a upoznaju se i sa konkretnim zadacima koje su oni imali u realizaciji svojih djela. Kroz Erasmus programe na našem fakultetu inostrani predavači su redovni gosti.

UCG: Kada je riječ o saradnji na međunarodnom nivou, koje mogućnosti su otvorene za studente i profesore fakulteta?

DEKAN POPOVIĆ: Saradnja sa mnogim evropskim visokoškolskim ustanovama je prisutna i intenzivna, sa istima imamo potpisane sporazume o saradnji i razmjeni nastavnog kadra i studenata.

Prisutna je mobilnost naših  studenata i profesora na prestižnim evropskim univerzitetima u Austriji, Mađarskoj, Sloveniji, Italiji i Turskoj, koja se trenutno zasniva na saradnji kroz Erasmus + program u okviru postdiplomskih – specijalističkih i master studija.

UCG: Koje aktivnosti Arhitektonskog  fakulteta u tekućoj studijskoj godini biste posebno istakli? 

DEKAN POPOVIĆ: U prvoj polovini ove godine naš fakultet pridružio se ostalim fakultetima u svijetu obilježavanjem sto godina  od osnivanja Državne škole Bauhaus najznačajnije i najuticajnije internacionalne škole umjetnosti, dizajna i arhitekture. Jubilej je obilježen otvaranjem izložbe studentske replike stolice i postera u stilu Bauhausa na trgu Nezavisnosti, kao i studentske izložbe radova u Modernoj Galeriji Podgorica. Ovu izložbu će imati priliku da vide i akademska i kulturna javnost u Poljskoj, već polovinom oktobra, kada će biti postavljena u galeriji Poljske akademije, u Poznanju.

Osim toga,  u organizaciji studenata Arhitektonskog fakulteta organizovan je XVIII Arhitektonski studentski kongres kao godišnji naučno-stručni skup studenata iz zemalja sa ex-Yu prostora.

Planovi su nam da pripremimo sljedeći broj naučnog časopisa Cities & Futures i novo izdanje Monografije Arhitektonskog fakulteta, koja izlazi svake druge godine, kao i da izložbu radova sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici prezentujemo u drugim gradovima Evrope. Razvijamo saradnju kroz programe razmjene i međunarodne istraživačke projekte, sa trenutno dva aktuelna projekta.

UCG: Krajem prošle godine je izašao prvi broj  časopisa Cities&Futures, u izdanju vašeg fakulteta. Kakve su ambicije uređivačkog tima ovog časopisa u narednom periodu?

DEKAN POPOVIĆ: Samo pokretanje naučnog časopisa je od izuzetne važnosti za Arhitektonski fakultet, Univerzitet i naučnu zajednicu, iz razloga što je na crnogoroskoj naučnoj sceni prisutan izrazito mali broj naučnih časopisa, dok je iz arhitektonske i urbanističke oblasti ujedno i jedini časopis. Važnost osnivanja časopisa je promovisanje i podsticanje akademske zajednice i njenih naučnih rezultata kroz objavljivanje istraživanja, primarno iz oblasti arhitekture i urbanizma, koja su na izrazito niskom nivou u Crnoj Gori.

Naše ambicije su usmjerene na objavljivanje visoko kvalitetnih radova, uključivanje časopisa u referentne naučne baze i dostizanje visokog nivoa međunarodne prepoznatljivosti. Referentni internacionalni uređivački odbor koji je angažovan na ovom projektu, doprinijeće efikasnijoj promociji i međunarodnom ugledu časopisa.

Cities&Futures je multidisciplinarni recenzirani časopis otvorenog pristupa, sa međunarodnim uređivačkim odborom, koji publikuje originalne i pregledne naučne radove iz različitih oblasti istraživanja,  sa akcentom  na savremena urbana pitanja, urbane perspektive i budućnost gradova. Časopis uključuje, ali nije i ograničen na sledeća istraživačka polja: urbano planiranje i dizajn, arhitektura, pejzažna arhitektura, urbana sociologija, urbana geografija, urbana ekonomija, envajronmentalne studije, inženjerstvo, tehnologije, urbano  zdravlje i urbana edukacija.

Časopis je na engleskom jeziku sa planiranom frekventnošću objavljivanja - dva puta godišnje.

UCG: Kakva je uloga Arhitektonskog fakulteta UCG danas u kulturi življenja, stanovanja, prostorne kulturne i istorijske autentičnosti Crne Gore? Koliko današnja potrošačka kultura ostavlja prostora za preispitavanje arhitektonskog razvoja?

DEKAN POPOVIĆ: Aktivnosti Fakulteta na podizanju svijesti o prostoru kao osnovnm razvojnom potencijalu, značaju i vidovima oblikovanja istog, kulture življenja, stanovanja, i istorijske zaštite autentičnosti su velike i jasno se oslikavaju kroz raznovrsne vidove rada sa budućim kreatorima prostora, stavljajući akcent na odnos prema nacionalnom prostoru koji  svojim prirodnim ljepotama i bogatsvom predstavlja značajan resurs koji se mora exploatisati razumno i domaćinski.

Nova kultura upravljanja prostorom nas opominje da moramo uticati na razvoj kritičnog nivoa znanja koji će preokrenuti trendove degradacije prostora. Potrebno je neposredno podizati i oplemenjivati nivo nacionalne svijesti o značaju i uređenju prostora, jer prostor je imperativ razvoja crnogorske države.

 

https://portalanalitika.me/clanak/337065/popovic-arhitektonski-fakultet-ucg-prepoznatljiviji-u-inostranstvu-nego-u-crnoj-gori

https://www.cdm.me/drustvo/dekan-popovic-arhitektonski-fakultet-prepoznatljiviji-u-inostranstvu-nego-u-crnoj-gori/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/popovic-arhitektonski-fakultet-ucg-prepoznatljiviji-u-inostranstvu-nego-u-crnoj-gori

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/51438-dekan-popovic-arhitektonski-fakultet-prepoznatljiviji-u-inostranstvu-nego-u-crnoj-gori

http://www.antenam.net/drustvo/123367-dekan-popovic-arhitektonski-fakultet-ucg-prepoznatljiviji-u-inostranstvu-nego-u-crnoj-gori

https://www.aktuelno.me/crna-gora/dekan-popovic-arhitektonski-fakultet-prepoznatljiviji-u-inostranstvu-nego-u-crnoj-gori/

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 1789