Arhitektonski fakultet, 21.06.2019

Posjeta profesora sa Univerziteta primijenjenih nauka u NisiPredsjednik Indo-evropske fondacije za edukaciju (Indo-European  Education Foundation) i profesor Ekonomskog fakulteta (Faculty of Economics) dr Pradeep Kumar kao i profesor dr Piotr Opalka sa Arhitektonskog fakulteta (Faculty of Architecture) sa Univerziteta primijenjenih nauka u Nisi, Poljska (University of Applied Sciences in Nysa, Poland) posjetili su Arhitektonski fakultet u Podgorici.

Na sastanku da dekanom prof. dr Svetislavom Popovićem i prodekanicom  za međunarodnu saradnju doc. dr Slavicom Stamatović Vučković razgovarali su o mogućnostima za unapređenje saradnje među institucijama, kako u okviru ERASMUS+ programa tako i u domenu drugih oblika internacionalne razmjene i saradnje.

Broj posjeta : 187