Arhitektonski fakultet, 28.01.2020

Kurs obuke za korišćenje instrumenata za energetsku efikasnost na Arhitektonskom fakultetu UCGU okviru Interreg IPA CBC projekta - REEHUB (Regional Energy Efficiency Hub) 21. i 22. januara 2020. godine članovi tima prof. dr Ratko Mitrović, Msc Irena Rajković i Ljiljana Vukčević prisustvovali su radnom sastanku u Nacionalnoj agenciji za nove tehnologije, energiju i održivi razvoj u Bariju, Italija.

U Agenciji je održan trening za energetske preglede, koji je vodio Leonardo Faalluchi, a u svrhu poboljašnja energetskih karakteristika HUB-a na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Takođe, u okviru REEHUB projekta planirana je i obuka za korišćenje opreme i instrumenata ze energetsku efikasnost. 

Obuku će održati Patrizia Aversa iz ENEA (Nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi razvoj), Italija.

Početak kursa planiran je za četvrtak, 30. januar 2020. godine u 9:30h u Centru za energetsku efikasnost, zero energy design i 3D vizuelizaciju na Arhitektonskom fakultetu.

Broj posjeta : 240