Arhitektonski fakultet, 08.02.2020

Zahvalnica Ambasadora SR Njemačke u Podgorici dekanu za uspješnu saradnjuX

Ambasador SR Njemačke u Crnoj Gori, dr Robert Veber, uručio je zahvalnicu dekanu Arhitektonskog fakulteta UCG, prof.dr Svetislavu G. Popoviću, za uspješnu saradnju Arhitektonskog fakulteta i Ambasade SR Njemačke prilikom realizacije multimedijalne izložbe povodom jubileja "100 jahre bauhaus", 2019.

Koktelu koji je organizovan u prostorijama Ambasade, pored dekana, prisustvovala je prodekanka za nastavu, doc.dr Svetlana Perovic.

Broj posjeta : 166