Arhitektonski fakultet, 25.03.2020

Započeta realizacija kolokvijuma u virtuelnoj učioniciX

Već u drugoj nedjelji od prekida nastave u standardnim uslovima, na Arhitektonskom fakultetu uspješno je realizovan kolokvijum u virtuelnoj učionici, na prvoj godini studija,  na predmetu Osnovi projektovanja 2, koji vodi doc.dr Dragan Komatina. Imajući u vidu zahtjevnost realizacije istog, na predmetima ovog tipa, ali i složenost praćenja studenata u fizičkom odsustvu, utisci predmetnog nastavnika su da je kolokvijum realizovan uspješno, uz punu prisutnost studenata. Na osnovu prethodnog, izvjesno je da ćemo uspjeti  i ovaj segment nastavnih aktivnosti da realizujemo kvalitetno, te u skladu sa akademskim kalendarom i bez prolongiranja završiti studijsku godinu.

S obzirom na to da su studenti prve godine u obavezi da nastavne aktivnosti dominantno sprovode korišćenjem fizičkog pribora i materijala za crtanje,  neplanirana preorijentacija na alternativne mehanizme u realizaciji nastavnih aktivnosti i adaptacija na digitalnu konekciju sa profesorima i saradnicima, očekivano je zahtjevna. Ipak, predstavnica studenata Jana Mitrović, prenijela nam je prve impresije, koje su pozitivne.

"U početku nam je pojam virtuelne učionice djelovao nezamislivo, s obzirom da smo studenti prve godine arhitekture, gdje se većina predmeta zapravo svodi na slobodoručno crtanje i konstantne konsultacije sa profesorima i asistentima. Za otprilike nedjelju dana uspjeli smo koliko toliko da se prilagodimo ovom načinu rada koji, uzimajući u obzir razlog zbog koga moramo praktikovati da se prilagodimo. Svim studentima odgovara slušanje predavanja od kuće, vjerovatno zbog samog okruženja, te su samim tim i mnogo opušteniji i komunikativniji. Što se tiče samih vježbi i ostalih aktivnosti, koje inače zahtijevaju radni prostor i angažman u studiju, još uvijek zajedno sa profesorima  pokušavamo da dođemo do najboljeg rješenja za njihovu realizaciju. Smatram da je online učionica sjajna stvar kada su u pitanju predavanja za koja nije potrebna direktna interakcija profesor-student, odnosno teorijski predmeti uz propratni materijal. Nadam se da ćemo studijsku godinu uspjeti da realizujemo bez većih smetnji i da ćemo mi, studenti, baš kao i profesori biti zadovoljni ishodom ovog načina rada".

Pripremila,

doc.dr Svetlana Perović

prodekanka za nastavu 

Broj posjeta : 498