Arhitektonski fakultet, 06.05.2020

Dekan Popović: Na Arhitektonskom fakultetu izvjestan uspješan završetak studijske godine 

Na Arhitektonskom fakultetu, u skladu sa odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, završni ispiti će biti realizovani u prostorijama fakulteta, dok se predispitne obaveze dominantno realizuju u interaktivnoj onlajn komunikaciji profesora i studenata.

Dekan ovog fakulteta prof. dr Svetislav Popović kazao je da se na fakultetu prati dinamika realizacije nastave u skladu sa akademskim kalendarom i rasporedom nastave, te da je više nego izvjesno da će, uz neznatna odstupanja, godina biti uspješno završena.

Image

“Arhitektonski fakultet je specifičan, posebno u dijelu realizacije praktične nastave. U novonastalim okolnostima izazvanim virusom COVID-19, uspješno smo se prilagodili novom modelu, koji je zahtijevao i djelimičnu transformaciju vježbi, tema i zadataka, ali i kolokvijuma. Vjerujem da smo u tome uspjeli, što pokazuju i rezultati predispitnih obaveza”, kazao je dekan Popović.

On je konstatovao da se može reći da je Arhitektonski fakultet prvi na Univerzitetu Crne Gore uspješno realizovao onlajn predavanje po principu angažovanja "virtuelne učionice".

“Vjerujem da smo pored interaktivne komunikacije sa studentima obezbijedili i kontinuitet u realizaciji predavanja i vježbi. Preostale tri nedjelje, prema akademskom kalendaru, u cjelosti ćemo uspjeti da zaokružimo predavanja u virtuelnoj učionici sa kojom smo započeli izvođenje nastave od samog početka prekida iste”, kazao je Popović.

Kada je riječ o procentu koji će činiti ova predispitna provjera znanja u odnosu na ispit koji će biti realizovan, Popović objašnjava da u toku semestra student može steći 50-70 odsto bodova u odnosu na ukupan broj.

“Većina aktivnosti trenutno je prilagođena modelu onlajn komunikacije. Studenti su ostali uskraćeni za dio praktičnog rada u nekim predmetima(terenska istraživanja, izrada maketa i sl.), ali su te aktivnosti na drugi način prilagođene, koliko je bilo moguće, u aktuelnim okolnostima”, dodaje on.


Pored redovne nastave, na Arhitektonskom fakultetu su, ističe Popović, održana i gostujuća interaktivna onlajn predavanja profesora, i to, u martu, sa Arhitektonskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Gracu, a krajem aprila sa prestižne Bartlet laboratorije(Interactive Architecture Lab), Univerzitetskog koledža u Londonu (University College London, UCL), vodeće akademske institucije za arhitekturu i građenu sredinu u svijetu.

"Interesantno je napomenuti da su ova predavanja pratili i bivši studenti koji su trenutno angažovani ili su na postdiplomskim studijama na nekom od evropskih fakulteta. Uskoro će biti realizovano i treće onlajn gostujuće predavanje za studente iz inostranstva. Kreirana, virtuelna učionica ispunila je u potpunosti očekivanja i istovremeno održala kontinuitet u nastavnom procesu", kazao je dekan Popović.

Kada je riječ o redovnosti studenata i odzivu onlajn nastavi, on kaže da je putem Zoom aplikacije uspostavljena aktivna saradnja.

"Njihovo interaktivno učešće od prve do pete godine integrisanog studijskog programa arhitekture bilo je na zavidnom nivou. U nekim danima broj je čak prelazio prisutnost u odnosu na klasičnu učionicu. Mogućnost korišćenja interaktivne komunikacije, dokumenata u PDF formatu, onlajn table za crtanje, HD video, snimanje Mp4 i dr. obezbijedile su realizaciju većine aktivnosti u predispitnoj fazi", rekao je dekan Popović.

On je zaključio da su na Arhitektonskom fakultetu uspješno sproveli veći broj kolokvijuma tako što su studenti u realnom vremenu odgovarali na pitanja profesora ili radili na zadatoj temi, uz praćenje cjelokupnog procesa od strane saradnika u nastavi.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/dekan-popovic-na-arhitektonskom-fakultetu-izvjestan-uspjesan-zavrsetak-studijske-godine

https://mnemagazin.me/2020/05/06/ucg-na-arhitektonskom-fakultetu-izvjestan-uspjesan-zavrsetak-studijske-godine/

 

 

 

 

Broj posjeta : 1387