Arhitektonski fakultet, 10.07.2020

Konačna rang lista i informacije o upisu u 2020/21.Konačna rang lista kandidata za upis na Arhitektonski fakultet dostupna je u prilogu.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprječavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, upis kandidata će se obaviti slanjem potrebne dokumentacije isključivo putem pošte (preporučenom ili kurirskom pošiljkom)

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  1. INDEKS SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM
  2. DVIJE IDENTIČNE FOTOGRAFIJE U BOJI(FORMAT ZA INDEKS)
  3. DVA POPUNJENJA PRIJAVNA LISTA (ŠV–20 OBRASCA, KUPITI  U KNJIŽARI I POPUNITI)

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da pošalju potrebnu dokumentaciju zaključno sa 11.07.2020. godine, na adresu Arhitektonskog  fakulteta (Bul.Džordža Vašingtona bb, Podgorica). Upis kandidata će se vršiti zaključno sa 16.julom 2020. Za kandidate koji ne budu dostavili potrebnu dokumentaciju u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 2449