Arhitektonski fakultet, 25.07.2020

Realizovana radionica u sklopu međunarodnog projekta R.E.E.HUBU okviru Interreg IPA projekta REEHUB, u kome je  Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore partnerska institucija, 23. jula 2020.godine, održana je radionica pod nazivom ENERGY EFFICIENCY MEASURES FOR SUSTAINABLE MONTENEGRO - R.E.E.HUB WORKSHOP. Ova radionica, kao jedna od glavnih aktivnosti projekta, usljed situacije sa covid pandemijom organizovana je online, putem WEBINAR platforme. Cilj radionice je bio diskusija o mnogim važnim aspektima i temama energetske efikasnosti - tehnologijama, poslovnim modelima, politikama, finansiranju, primjerima najboljih praksi iz zemalja Južne Evrope i širom svijeta, kao i o novim trendovima, koji mogu biti od koristii za energetsku obnovu Crne Gore. Ovaj događaj imao je za cilj i da učesnicima predstavi HUB Montenegro, u cilju podsticanja razmjene iskustava i praksi stvarajući mrežu lokalnih inovativnih energetski efikasnih rješenja, radi povećanja uštede energije, prevenstveno u javnom sektoru. Na radionici su, u ime Arhitektonskog fakulteta učestvovali: Doc.dr Svetlana K. Perović, prodekan za nastavu, koja je dala uvodnu riječ u radionicu, prof.dr Ratko Mitrović, koordinator projekta i MSc Irena Rajković, koja je govorila o potencijalu i mogućnostima HUB-a na Arhitetktonskom fakultetu, u budućim energetskim pregledima objekata i drugim aktivnostima, vezanih za energetsku efikasnost.

HUB Montenegro

https://www.youtube.com/watch?v=9QOTpxnIQ9M&feature=emb_logo

Dokumenti

Broj posjeta : 291