Arhitektonski fakultet

Akademski integritet-online kursevi
U cilju promovisanja akademskog integriteta i širenja kulture kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, kreiran je, već duže vrijeme sajt za akademski integritet,  https://www.akademskiintegritet.ucg.ac.me/

Sajt je namijenjen prije svega studentima, kako bi pristupili kursu za akademski integritet i ostalim sadržajima koje ovaj sajt nudi.

 

Broj posjeta : 277