Arhitektonski fakultet, 22.11.2017

Magistarski rad Milice Vušurović stavljen na uvid javnostiArhitektonski fakultet u Podgorici na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama izdaje slijedeće

 O B A V J E Š T E NJ E

Studentkinja magistarskih studija Milica Vušurović, spec.sci.arch, dosije broj 19/10, dostavila  je magistarski rad na temu:

 “ULOGA PRAVA U ZAŠTITI GRADITELJSKOG NASLJEĐA: EFEKTI ZAKONODAVNE I INSTITUCIONALNE REFORME 2010. U OBLASTI ZAŠTITE I UPRAVLJANJA GRADITELJSKIM NASLJEĐEM U CRNOJ GORI”

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i   biblioteci na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici i stavljen je na uvid javnosti počev  od 22. novembra 2017. godine.

Eventaulne primjedbe na magistarski rad podnose se  Vijeću Arhitektonskog  fakulteta  u Podgorici u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

Podgorica, 22.11.2017. godine