Odbrane završnih - master radova
Odbrana završnih-master radova realizovaće se prema sljedećem rasporedu:

 

Kandidatkinja Divna Stanović, 29/11/2022, u 13 časova, sala 101.

Naslov rada: Biomorfizam u arhitekturi nautičkog turizma. Rekonstrukcija luke "Porto di Bari", Italija

Komisija u sastavu: prof.dr Rifat Alihodžić, predsjednik; prof.dr Dušan Vuksanović, član; prof.dr Slavica Stamatović Vučković, mentor i član.

 

Kandidat Danilo Marković, 29/11/2022, u 14 30 časova, sala 101.

Naslov rada: Metamorfoza Doma kulture: Re-kreiranje "nedovršenog doma" u Risnu, Kotor

Komisija u sastavu: Slavica Stamatović Vučković, predsjednica; prof.dr Svetlana Perović, član, doc.dr Vladimir Bojković, mentor i član

 

Kandidat Vladimir Fatić, 30/11/2022, u 11 časova, sala 102.

Naslov rada: Transformativna prostorna struktura metaforičkog značenja

Komisija u sastavu: prof.dr Rifat Alihodžić, predsjednik; doc.dr Vladimir Bojković, član; prof.dr Svetlana Perović, mentor i član

 

Kandidatkinje Anja Konatar i Dušica Božanović, 30/11/2022, u 12 30 časova, sala 102.

Naslov rada: Reaktivacija prostornog nasljeđa Podgorice kroz hologarmsku interpretaciju. Studija slučaja: Stara varoš

Komisija u sastavu: prof.dr Svetislav G. Popović; doc.dr Vladimir Bojković; prof.dr Svetlana Perović, mentor i član

 

Kandidatkinja Katarina Bjelanović, 30/11/2022, u 14 00 časova, sala 101.

Naslov rada: Urbana regeneracija Tivta kroz kulturno-rekreativni hub na lokaciji Župa

Komisija u sastavu: prof.dr Ilija Lalošević, predsjednik; prof.dr Svetislav G.Popović, član; prof.dr Veljko Radulović, mentor i član

 

Kandidatkinja Bojana Krivokapić, 30/11/2022, u 15 30 časova, sala 101.

Naslov rada: Metafizička ruševina: regeneracija kulturno-istorijskog nasljeđa kroz koncept odsutne materije 

Komisija u sastavu: prof.dr Svetlana Perović; prof.dr Dušan Vuksanović, član; prof.dr Ilija Lalošević, mentor i član; Francesco Defilippis, komentor.

Odbrane su javne.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.