Arhitektonski fakultet, 27.09.2018

Rang lista kandidata za upis na postdiplomske magistarske studijeUpis kandidata će se obaviti, 28.09.2018. i 01.10.2018. 11-13h.

Potrebna dokumenta

Indeks-kupiti u knjižari - popuniti prvu stranu

Dva prijavna lista za upis -kupiti u knjižari i popuniti

Dvije identične fotografije - format za indeks

Dokaz o uplati prve rate školarine za I semestar u iznosu od 375 € do 15.10.2018. Žiro račun 510-12820-89

 

Nastava će početi 05.10.2018. Raspored predavanja će biti naknadno objavljen.

Dokumenti