Arhitektonski fakultet, 30.01.2019

Ovjera semestra i uplata skolarine za ljetnji semestarOvjera semestra u uplata školarine-prva rata za ljetnji semestar, vršiće se zaključno sa 15.02.2019.