Arhitektonski fakultet, 27.08.2019

Informacija u vezi sa polaganjem ispita u septembarskom rokuU skladu sa  Izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju objavljenom u Službenom listu Crne Gore, broj 47/2019 od 12.08.2019. (str.2)

http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7BB6C12359-307C-4B2A-9BEA-FBC9A6008A98%7D

u septembarskom ispitnom roku student ima pravo da polaže sve ispite i predispitne provjere znanja (kolokvijumi i završni ispiti) koje je prijavio u toj studijskoj godini a koje nije polagao, odnosno položio u januarskom, odnosno junskom roku, u skladu sa Pravilima studiranja na osnovnim studijama i Dopunom pravila studiranja na osnovnim studijama (prilog).

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 624