Muzička akademija, 12.01.2021

Priznanje Univerziteta Crne Gore profesoru Miranu Begiću za prepoznatljivost na umjetničkim scenama svijetaX

Profesor Muzičke akademije Miran Begić dobitnik je Priznanja Univerziteta Crne Gore za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta, na prijedlog Akademije na Cetinju.

Profesor Miran Begić pripada grupi najistaknutijih crnogorskih muzičara koji već godinama izvodi najkompleksnija djela solističke, kamerne i orkestarske literature.

Spisak koncertnih podijuma na kojima je nastupao i grandioznih muzičkih imena sa kojima je te podijume dijelio govore o vrhunskoj umjetničkoj vrijednosti Mirana Begića.

U posljednjih 10 godina, imao je više od 150 nastupa na najznačajnijim scenama u Crnoj Gori, a najznačajnije umjetničke scene su ga ugostile i u Srbiji, Bosni I Hercegovini, Italiji, Grčkoj, Austriji, Francuskoj, Engleskoj, Hrvatskoj, Libanu, Bugarskoj, Švedskoj, SAD i Brazilu.

Njegov umjetnički sadržaj karakteriše plemenit ton, duboko sadržajan pristup umjetničkom izražavanju i širok pogled na sadašnji trenutak izvođačke prakse, koji je najbliskije povezan sa onim što karakteriše tradicionalni i avangardni muzički stil.

Jedan je od pokretača uspješnog trija Camerata montenegrina, kao i aktivni član klavirskog trija Tritonus.

Pored izuzetno aktivne i plodne koncertne djelatnosti kao solo violiniste, veoma uspješno se bavi i kamernom muzikom kroz nastupe u klavirskom triju sa brojnim kolegama iz Crne Gore ali i Evrope

Redovni professor može se pohvaliti i time da je muzicirao i sa  veličinama kao što su V. Štrele, P. Langartner, J. Nadržicki, V. Uzur, H. Kefer, A. Rifkin, B. Hendriks, S. Smbatjan, D. Mek Tir, M. Bereznicki, D. Matić Marović, A. Drago itd.

Posvećen je i predan svom pedagoškom radu što potvrđuju i njegovi studenti aktivnim angažmanom u Crnogorskom simfonijskom orkestru, muzičkim školama, institucijama kultureali ikao slobodni umjetnici.

Rezultati njegovog pedagoškog rada su utemeljeni na sistemskoj obradi sadržaja,tehničkih zahtjeva i stilskih odrednica umjetničkog djela koje se obrađuje čime zasigurno služi kao parametar kvalitetnog rada u Crnoj Gori i regionu.

Poseban značaj njegovom pedagoškom radu daju majstorske radionice koje je održao širom svijeta ali od kojih izdvaja u SAD pod krovnom organizacijom American String Teacher Association, kao i na Državnom konzervatorijumu P.I. Čajkovski, u Moskvi u više navrata.

Angažovan je u brojnim stručnim tijelima, ali i kroz jačanje institucionalne saradnje sa akademijama iz regiona i Evrope.

Umjetnički je direktor Međunarodnog festivala ljetnje akademije“Espressivo”koji se već 12 godina održava na Cetinju.

Muzička poznanstva i kontakte uspostavljene tokom sopstvenih turneja po inostranstvu kroz organizaciju festivala, već dvanaest godina predstavlja crnogorskoj publici brinući o zadovoljstvu slušalaca i stručnom napredovanju mladih muzičara-polaznika seminaraodnosno ljetnje akademije.

Svojom energijom i upornošću uspio je da festival „Espressivo“ etablira kao jedan od najznačajnijih u regionu.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/priznanje-univerziteta-crne-gore-profesoru-miranu-begicu

https://kodex.me/clanak/226431/priznanje-profesoru-miranu-begicu-za-prepoznatljivost-na-umjetnickim-scenama-svijeta
https://www.aktuelno.me/crna-gora/uruceno-priznanje-miranu-begicu/

 

 

Broj posjeta : 250