Muzička akademija

Zaposleni


Rukovodstvo

mr Tatjana Krkeljić

prodekan-međunarodna saradnja

mr Vujadin Krivokapić

prodekan-umjetnost

mr Vladimir Domazetović

rukovodilac studijskog programa

mr Vujadin Krivokapić

rukovodilac studijskog programa

dr Aleksandar Perunović

rukovodilac studijskog programa

mr Ilić Đurđević Marija

rukovodilac studijskog programa

Angažovano osoblje

mr Miran Begić

redovni profesor

Senad Gačević

redovni profesor

mr Predrag Janković

redovni profesor

mr Žana Lekić

redovni profesor


mr Oleksij Molčanov

redovni profesor

mr Danijel Cerović

vanredni profesor

mr Vladimir Domazetović

vanredni profesor


mr Vujadin Krivokapić

vanredni profesor

mr Tatjana Krkeljić

vanredni profesor


mr Nataša Popović

vanredni profesormr Vida Belević

viši stručni saradnik dr

mr Aleksandra Knežević

viši stručni saradnik dr

mr Seda Vukašinović

viši stručni saradnik dr

mr Veljko Belević

stručni saradnik


Obrenović Dušan

saradnik u nastavi