Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
667 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo Espressivo MA2019-2019
666 Ministarstvo nauke CG Muzičko nasljeđe Crne Gore - muzičke prakse i njihovi potencijali MusiH MA2019-2021
665 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo Espressivo MA2018-2018
350 Ministarstvo kulture CG Snimanjen i štampanje klavirske muzike Aleksandra Perunovića MA2017-2017
351 Ministarstvo kulture CG 40 godina umjetničkog rada profesora Radovana Papovića MA2017-2017
349 Ministarstvo kulture CG Muzički festival ESPRESSIVO ESPRESSIVO MA2017-2017
348 Ostalo "Istraživanje muzičkog nasljeđa Crne Gore" MA2016-2020
664 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo Espressivo MA2016-2016
91 Ostalo Međunarodni muzički festival Espressivo Espressivo MA2015-2015
96 Ostalo CRIS NO 287-293 CRIS NO 287-293 MA2015-2015
90 Ostalo Projekat Jelene Martinović Projekat Jelene Martinović MA2015-2015
92 Ostalo Projekat II/ Miran Begić Projekat II/ Miran Begić MA2015-2015
662 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo Espressivo MA2014-2014
660 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo Espressivo MA2013-2013
659 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo Espressivo MA2012-2012
663 Ministarstvo nauke CG Identitetski elementi u crnogorskooj umjetničkoj muzici kao osnova za razvoj multikulturalizma i interkulturalizma ICM MA2012-2013
661 IPA CBC CG-ALB Zajednički korijeni i kulturna saradnja MA2012-2013