Treća međunarodna umjetnička i naučna konferencija pod nazivom Osobe s invaliditetom u umjetnosti
Treća međunarodna umjetnička i naučna konferencija pod nazivom Osobe s invaliditetom u umjetnosti

U organizaciji Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je 1. i 2. decembra održana treća po redu međunarodna umjetnička i naučna konferencija pod nazivom "Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju". 

Jedan od plenarnih izlagača bila je docent dr Vedrana Marković, koja je održala predavanje pod naslovom "Utjecaj muzičkog obrazovanja na aktivnosti u slobodnom vremenu osoba s oštećenjem vida – višestruka studija slučajeva".

Na konferenciji, čiji je suorganizator Muzička akademija Univerziteta Crne Gore, je učestvovalo preko 180 izlagača iz 11 zemalja. Iskazivanjem interesovanja za suorganizacijom konferencije sa ovako značajnom temom Muzička akademija pokazuje da je lider kada je u pitanju poboljšanje položaja i obrazovanja osoba sa invaliditetom, te njihovo uključivanje u sve sfere umjetnosti i kulture.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.