Muzička akademija, 12.01.2020

Prof. mr Bojanu Martinoviću priznanje za postignute rezultate u 2019. godiniX

Image

Prof. mr Bojan Martinović, po prijedlogu Vijeća Muzičke akademije UCG, dobitnik je Priznanja za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore u 2019. godini.

Profesor Martinović pripada grupi najistaknutijih crnogorskih mladih muzičara koji već godinama izvodi najkompleksnija djela solističke, kamerne i orkestarske litarture, u 2019. godini je održao 30 koncerata u zemlji i inostranstvu (Švedska, Švajcarska, Rusija, Poljska, Rumunija, SAD i Kina). Ove godine, rukovodilac je naučnoistraživačkog projekta „Muzičko nasljeđe Crne Gore - muzičke prakse i njihovi potencijali MusiH“, koji finansira Ministarstvo nauke. Organizator je i predsjednik programskog odbora II Međunarodne konferencije „Muzičko nasljeđe Crne Gore“ održane u avgustu 2019. godine.

"Visok nivo inventivnosti, kompetentnosti, vrhunske preciznosti i stručnosti preporučuju ga, između ostalog za obavljanje niza odgovornih funkcija. Obavljao je poslove na mjestu šefa katedere na klavirskom odsjeku, prodekana za umjetnost, i člana u Strukovnom vijeću Univerziteta Crne Gore, a od 2016. godine prof. Martinović je i na mjestu dekana Muzičke akademije", navodi se u obrazloženju Odluke Vijeća Muzičke akademije.

Intenzivno i sa velikim uspjehom nastupa i djeluje u okviru raznih kamernih ansambla i srađuje sa brojnim domaćim i stranim umjetnicima, kao što su: Viktor Tretjakov, Marina Yashvilli, Duncan McTier, Wilhelmas Cepinskis, Peter Langgarttner, Miran Begić, Roman Simović, Igor Perazić, Vladislav Igulinski, Ksenia Akeynikova i mnogi drugi. Nastupao je kao solista sa CSO, Banjalučkom filharmonijom i Cameartom academicom. Osnivač je klavirskog trija Tritonus.

Održao je majstorske kurseve na Moskovskom Konzervatorijumu "Petar Iljič Čajkovski", University of Central Oklahoma, Zheijang Conservatory u Hangzhou u Kini i dr.

 

 

 

Broj posjeta : 269