Muzička akademija

Obavještenje i formulari za prijedlog teme master rada
Vazno obavestenje za studente DRUGE godine Master studija.

U skladu sa čl.15 Pravila studiranja na master studijama student je dužan da po završetku drugog a najkasnije prije početka trećeg semestra predloži Vijeću mentora za izradu master rada (i komentora ukoliko ga ima) kao i naziv teme master rada. 
 
Ovdje možete preuzeti formulare koje treba da popuni kandidat a sastavni dio formulara će biti i izjava mentora  (i komentora ukoliko ga ima) o prihvatanju teme i kandidata. 
 
Krajnji rok  za predaju je 15.februar 2022. 
 
Svi formulari se predaju u 5 primjeraka od čega se poslije ovjere 2 vracaju kandidatu a 3 ostaju na Akademiji. 
 
U četvrtak 27. februara prodekan za nastavu će odgovarati na nedoumice i pitanja u vremenu od 11 do 14h. Biće dodatnih datuma za konsultacije i poslije  30.januara.
 
MOLIMO KANDIDATE DA POPUNE ODGOVARAJUĆE FORMULARE JER SE ISTI RAZLIKUJU ZA KANDIDATE KOJI IMAJU SAMO MENTORA OD FORMULARA ZA KANDIDATE KOJI SARAĐUJU I SA MENTOROM I SA KOMENTOROM.

Dokumenti

Broj posjeta : 459

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.