Webinari MEDINEA mreže za studente
Webinari MEDINEA mreže za studente

Medinea mrežu [ MEDiterranean INcubator of Emerging Artists] osnovao je i predvodi Festival d’Aik-en-Provence, Francuska, sa ciljem podržavanja profesionalne integracije mladih mediteranskih muzičara, razvijajući interkulturalne projekte koji unapređuju dijalog, prenos i mobilnost širom mediteranskog basena. Mrežu čine kulturne organizacije muzičkog sektora (visokoškolske ustanove, kulturni centri i festivali) koje se bave dinamikom razmjene i saradnje na međunarodnom nivou.

U periodu od 9. do 15. februara u organizaciji Medinea mreže biće održana  Air Sesija broj 3 u online formatu.

Na ovoj sesiji studenti/ce će imati priliku da kroz deset webinara prošire svoje znanje uz pomoć eminentnih međunarodnih muzičkih stručnjaka.  Neke od veoma interesantnih tema su: audicije za profesionalne orkestre, orkestarske audicije za dirigente, produkcijske tehnike za live izvođenja, iskustva studijskih snimanja i tehnologije, povezivanje umjetničkog stvaralaštva sa lokalnim zajednicama, izazovi u slušanju i analizi notnog teksta u kamernim djelima, razvijanje izvođačke karijere …

Detaljnije informacije i prijava na webinare:  Medinea On Air session 3 - Medinea (medinea-community.com)

PRISUSTVO WEBINARIMA JE BESPLATNO!Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.