Muzička akademija, 29.06.2019

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA INSTRUMENT 29.6.2019.REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA INSTRUMENT 29.6.2019.

R.B.

PREZIME I IME- instrument

OCJENA

1

DREKALOVIĆ IVA- klavir

5

2

GAJIĆ MARIJA- klavir

5

3

HUTER VIKTOR- violina

5

4

IVANOVIĆ IVA- klavir

5

5

FRANETA KSENIJA- flauta

4

6

JARAMAZ MILENA- violina

4

7

MILADINOVIĆ FILIP- gitara

4

8

MIHAILOVIĆ NINA- klavir

3

9

LUKIĆ NIKOLA- truba

2

10

PERUNIČIĆ ELENA- viola

2

11

PEŠIĆ LJUBICA- klavir

2

 

12

ERSA MEMA – flauta

1

13

KOVAČEVIĆ DAVID- harmonika

1

14

ROVČANIN DANIJEL- klarinet

1

15

PILICA EMIL- harmonika

1

NAPOMENA: Kandidati zaključno sa brojem 11. su stekli pravo daljeg polaganja prijemnih ispita.

Kandidati koji su na prijemnom ispitu ocijenjeni negativnom ocjenom (1) nemaju pravo daljeg polaganja prijemnih ispita (od rednog broja 12. zaključno sa 15.)

Broj posjeta : 1197