Muzička akademija, 20.08.2019

RASPORED ISPITA- SEPTEMBARSKI ROK 2019RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBAR, 2019.GODINE

 

PREDMET

I ROK

II ROK

 

 

 

Solfeđo

I semest./06.09./ usmeni : 9.00

II semest. /06.09./  pismeni 9.30, usmeni po dogovoru

III semest./06.09./. pismeni 10.30, usmeni po dogovoru

V semest./06.09./. pismeni 11.30, usmeni po dogovoru

IV semest./06.09/pismeni 12.30, usmeni po dogovoru

VI semest./06.09./. pismeni 13.30, usmeni po dogovoru

 

I semest./12.09./ usmeni : 9.00

II semest. /12.09./  pismeni 9.30, usmeni po dogovoru

III semest./12.09./. pismeni 10.30, usmeni po dogovoru

V semest./12.09./. pismeni 11.30, usmeni po dogovoru

IV semest. ./12.09./  pismeni 12.30, usmeni po dogovoru

VI semest./12.09./. pismeni 13.30, usmeni po dogovoru

 

Istorija muzike i

Crnogorska muzika

02.09./15,30 prof. Jelena Jovanovic

 

 

 

13.09./09,00 prof. Jelena Jovanovic

 

Istorija muzike V i VI

04.09/ 14,00 prof. Vladimir Đurišić

13.09/ 14,00 prof. Vladimir Đurišić

Muzički oblici

I, III, V semestar./02.09./9,00- pismeni

II, IV, VI semestar./02.09./10,00- pismeni

I, II semestar./03.09./12,00- usmeni

III, IV semestar./03.09./15,00- usmeni

V, VI semestar./03.09./17,00- usmeni

 

I, III, V semestar./10.09./12,00- pismeni

II, IV,VI semestar./10.09./13,30- pismeni

I, II semestar./14.09./12,00- usmeni

III, IV semestar./14.09./15,00- usmeni

V, VI semestar./14.09./17,00- usmeni

 

Harmonija sa harmonskom analizom

I, III, V semestar./02.09./12,30- pismeni

II, IV, VI semestar./02.09./14,00- pismeni

I, II semestar./03.09./13,00- usmeni

III, IV semestar./03.09./16,00- usmeni

V, VI semestar./03.09./18,00- usmeni

 

I, III, V semestar./10.09./15,30- pismeni

II, IV, VI semestar./10.09./17,00- pismeni

I, II semestar./14.09./13,00- usmeni

III, IV semestar./14.09./16,00- usmeni

V, VI semestar./14.09./18,00- usmeni

 

Analiza muzičkog djela

I semestar./27.08./11,00

II semestar./27.08./13,00

I semestar./09.09./11,00

II semestar./09.09./13,00

Kontrapunkt

I semestar./27.08./11,00

II semestar./27.08./13,00

I semestar./09.09./11,00

II semestar./09.09./13,00

Aranžiranje

III semestar./27.08./11,00

IV semestar./27.08./13,00

III semestar./09.09./11,00

IV semestar./09.09./13,00

Engleski jezik

 

 

Klavirski praktikum

Sve godine – 27.08./ 13,00

Sve godine – 12.09./ 10,00

Analiza stilova

04.09/ 15,30

13.09/ 15,30

Metodika OMO

I semester ./30.08./10,30

VIII semestar./30.08./11,15- 13.30

 

I semester ./12.09./10,30

VIII semestar./12.09./11,15- 13.30

 

Hor

29.08./10,00

11.09./13,00

Orkestar

Koncert

Koncert

Horsko dirigovanje

29.08./10,00

11.09./13,00

Metodika – duvači

02.09./14,00

09.09./14,00

Metodologija naučnog rada

02.09./16,00

09.09./16,00

Muzička tehnologija

 

 

Istorijski razvoj instrumenta

30.08./09,00,  prof.Jelena Bogojević

02.09./15,00,  prof.Tatjana Krkeljić

 

12.09./09,00,  prof.Jelena Bogojević

09.09./15,00,  prof.Tatjana Krkeljić

 

Metodika – klavir

30.08./09.45

12.09./09,45

Kamerna muzika

Sve godine – 28.08./ 09,30 /prof. Lekić i Popović

Sve godine – 11.09./ 09,30 /prof. Lekić i Popović

Duvački instrumenti

Sve godine – 30.08./ 10,00

Sve godine – 14.09./ 10,00

Klavir

Sve godine – 05.09./ 10,00

Sve godine – 12.09./ 12,00

Gudački instrumenti

Sve godine – 29.08./ 15,00

Sve godine – 11.09./ 15,00

Harmonika i Kamerna muzika

Sve godine – 30.08./ 10,00

Sve godine – 12.09./ 14,00

Gitara i Kamerna muzika

Sve godine – 30.08./ 15,00

Sve godine – 12.09./ 14,00

 

Broj posjeta : 482