Muzička akademija, 24.08.2020

RASPORED ISPITA- SEPTEMBARSKI ROK 2020X

RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBAR, 2020.GODINE

PREDMET

I ROK

II ROK

 

 

 

Solfeđo

I godina /  31.08/  pismeni 9.00 / OMP i IU

 

II godina /  31.08/  pismeni 10.00 / OMP i IU

 

III  godina /  31.08/  pismeni 11.00 / OMP i IU

 

I, II, III godina /  31.08/  usmeni 12.30 / OMP i IU

I godina /  10.09 /  pismeni 9.00 / OMP i IU

 

II godina / 10.09/  pismeni 10.00 / OMP i IU

 

III  godina /  10.09/  pismeni 11.00 / OMP i IU

 

I, II, III godina /  10.09 / usmeni 12.30 / OMP i IU

 

Istorija muzike

02.09/ 10,00 prof. Vladimir Đurišić

12.09/ 10,00 prof. Vladimir Đurišić

Muzički oblici

I, III, V semestar./01.09./9,00- pismeni

II, IV, VI semestar./01.09./10,00- pismeni

I, II semestar./01.09./12,00- usmeni

III, IV semestar./01.09./15,00- usmeni

V, VI semestar./01.09./17,00- usmeni

 

I, III, V semestar./11.09./9,00- pismeni

II, IV, VI semestar./11.09./10,00- pismeni

I, II semestar./11.09./12,00- usmeni

III, IV semestar./11.09./15,00- usmeni

V, VI semestar./11.09./17,00- usmeni

 

Crnogorska muzika

07.09./12,00 prof. Jelena Jovanović *

 

 

 

16.09./12,00 prof. Jelena Jovanović *

 

 

 

 

Harmonija sa harmonskom analizom

I, III, V semestar./03.09./12,30- pismeni

II, IV, VI semestar./03.09./14,00- pismeni

I, II semestar./03.09./13,00- usmeni

III, IV semestar./03.09./16,00- usmeni

V, VI semestar./03.09./18,00- usmeni

 

I, III, V semestar./14.09./12,30- pismeni

II, IV, VI semestar./14.09./14,00- pismeni

I, II semestar./14.09./13,00- usmeni

III, IV semestar./14.09./16,00- usmeni

V, VI semestar./14.09./18,00- usmeni

 

Analiza muzičkog djela

Sve godine/ 05.09./ 9,00

 

Sve godine/ 18.09./ 9,00

 

Kontrapunkt

Sve godine/ 05.09/ 11,00

Sve godine/ 18.09/ 11,00

Aranžiranje

05.09/ 13,00

18.09/ 13,00

Engleski jezik

I semestar/ 08.09/ 9:00

II  semestar/ 07.09./  9:00

III  semestar/  07.09/ 10:30

IV  semestar/  08.09/ 10:30

I semestar/ 17.09/ 9:00

II  semestar/ 16.09./  9:00

III  semestar/  16.09/ 10:30

IV  semestar/  17.09/ 10:30

Klavirski praktikum

Sve godine – 04.09./ 12,00

Sve godine – 15.09./ 12,00

Analiza stilova

01.09/ 15,30

11.09/ 15,30

Metodika OMO

Osnovne studije/ 04.09/ 14.00

Specijalističke/31.08./ 11.00

 

Osnovne studije/ 15.09/ 14.00

Specijalističke/10.09./ 11.00

 

Hor

09.09/10,00

19.09/10,00

Orkestar

03.09/ 10,00

14.09/ 10,00

Horsko dirigovanje

09.09/12,00

19.09/12,00

Muzička tehnologija

 I semestar./31.08./11,00

II semestar./31.08./13,00

 I semestar./10.09./11,00

II semestar./10.09./13,00

Razvoj muzičkih instrumenata

31.08./09,00,  prof.Jelena Bogojević

31.08./15,00,  prof.Tatjana Krkeljić

 

10.09./09,00,  prof.Jelena Bogojević

10.09./15,00,  prof.Tatjana Krkeljić

 

Metodika – klavir

31.08./10.00

10.09./10.00

Kamerna muzika

Sve godine – 04.09./ 13,00 /prof. Lekić i Popović

Sve godine – 15.09./ 13,00 /prof. Lekić i Popović

Duvački instrumenti

Sve godine – 09.09/ 13,00

Sve godine – 19.09/ 13,00

Klavir

Sve godine – 03.09./ 10,00

Sve godine – 14.09./ 10,00

Gudački instrumenti

Sve godine – 09.09/ 16,00

Sve godine – 19.09/ 16,00

Harmonika i Kamerna muzika

Sve godine – 03.09./ 10,00

Sve godine – 14.09./ 10,00

Gitara i Kamerna muzika

Sve godine – 03.09./ 13,00

Sve godine – 14.09./ 13,00

Odbrana diplomskih i specijalistickih  radova

7.09- 09.09.

16.09-19.09.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 347