Muzička akademija

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE
Poštovani studenti,

 

Pred nama je kao što znate jako izazovna godina u smislu organizacije nastave i samog vježbanja na Muzičkoj akademiji . Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciu na Cetinju moram da apelujem da budemo još odgovorniji u smislu poštovanja propisanih mjera. Uz sve rizike koje nosi sa sobom organizacija nastave ali i vježbanje na MA u vrijeme pandemije, odlučili smo se da studijsku godinu započnemo samo kombinovano.  Ipak, kao što znate na Cetinju su na snazi mjere koje podrazumijevaju rad na daljinu i to otvara mogućnost da i Muzička akademija ubrzo pređe na on line sistem. Jedini način da rizike svedemo na minimum jeste da se pridržavamo mjera, ponašamo odgovorno prema svojim kolegama i okruženju. S toga vas sve molim da prostorije akademije koristite na način koji je propisan na samom početku godine i pridržavate opšte poznatih mjera. To podrazumijeva: fizičku distancu  od minimum 2 metra, nošenje maski, higijena ruku i prostora u kom boravimo. Zabranjeno je unošenje hrane i pića kao i bespotrebno zadržavanje u holovima akademije. Nepoštovanjem  propisanih mjera rizikujemo zdravlje svih nas ali i ostavljamo mogućnost da se cijeli proces nastave prebaci online što nikome od nas ne odgovara. Radno vrijeme Muzičke akademije  za sve studenete koji koriste prostorije za vježbanje biće određeno danas popodne. U nadi da ćete razumijeti ovo obraćanje kao apel I kao poziv da budemo još odgovrniji srdačno vas sve pozdravljam I želim dobro zdravlje.

 

Dekan
vanr.prof. Bojan Martinović

Broj posjeta : 126