Muzička akademija

Raspored polaganja u dodatnom ispitnom roku (za studente po starom sistemu studiranja)
Studenti završne godine osnovnih studija kojima je do završetka studija ostao nepoložen samo
jedan predmet,  polagaće ispit iz tog predmeta u dodatnom ispitnom roku
28. oktobra 2020. godine u 10:00h u prostorijama Muzičke akademije.

Visina naknade za polaganje ispita u dodatnom roku utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i iznosi 50,00 eura.

Broj posjeta : 274