Obavještenje − Stefan Bulatović
Student doktorskih studija mr Stefan Bulatović braniće polazna istraživanja na temu Primjena koncepta engleskog jezika kao lingua franca u neanglofonom akademskom kontekstu na primjeru crnogorskog visokog obrazovanja, u ponedeljak, 25. 10. 2021, u 13.15, u svečanoj sali Filološkog fakulteta, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata u sljedećem sastavu:

  • dr Igor Lakić, vanredni profesor Filološkog fakulteta UCG
  • dr Dijana Vučković, vanredni profesor Filozofskog fakulteta UCG
  • dr Marijana Cerović, docent Filološkog fakulteta UCG
  • dr Goran Ćeranić, docent Filozofskog fakulteta UCG
  • dr Milica Vuković Stamatović, vanredni profesor Filološkog fakulteta UCGNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.