Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja Filološkog fakultet realizuje se kroz brojne programe mobilnosti za studente i nastavnike od kojih su najaktualniji Erasmus+, CEEPUS, DAAD, kroz nastavne i naučne projekte sa međunarodnim učešćem i finansiranjem, te kroz organizaciju i međunarodnih naučnih konferencija u oblasti filologije u Crnoj Gori i učešćem nastavnika na konferencijama u inostranstvu.      

Stipendije za studije u Nici

DAAD stipendije

E-books

Erasmus+ Osijek

Stipendije za studije u Šćećinu (Poljska)