Filološki fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Spomenka Delibašić
dr Spomenka Delibašić

prodekan-za međunarodnu saradnju

dr Nataša Jovović
dr Nataša Jovović

prodekan za nastavu

dr Jelena Knežević
dr Jelena Knežević

rukovodilac studijskog programa-Njemački jezik i književnost

dr Jelena Gazdić
dr Jelena Gazdić

rukovodilac studijskog programa-Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

dr Nataša Jovović
dr Nataša Jovović

rukovodilac studijskog programa-Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

dr Tatjana Jovović
dr Tatjana Jovović

rukovodilac studijskog programa-Ruski jezik i književnost

dr Deja Piletić
dr Deja Piletić

rukovodilac studijskog programa-Italijanski jezik i književnost

dr Saša Simović
dr Saša Simović

rukovodilac studijskog programa-Engleski jezik i književnost

dr Marjana Đukić
dr Marjana Đukić

rukovodilac studijskog programa-Francuski jezik i književnost

Angažovano osoblje

dr Jasmina Anđelić
dr Jasmina Anđelić

redovna profesorica

dr Janko Andrijašević
dr Janko Andrijašević

redovni profesor

dr Tatjana Bečanović
dr Tatjana Bečanović

redovni profesor

dr Vesna Bratić
dr Vesna Bratić

redovni profesor

dr Rajka Glušica
dr Rajka Glušica

redovni profesor

dr Miodrag Jovanović
dr Miodrag Jovanović

redovni profesor

dr Tatjana Jovović
dr Tatjana Jovović

redovni profesor

dr Nataša Kostić
dr Nataša Kostić

redovni profesor

dr Marija Krivokapić
dr Marija Krivokapić

redovni profesor

dr Miloš Krivokapić
dr Miloš Krivokapić

redovni profesor

dr Igor Lakić
dr Igor Lakić

redovni profesor

dr Zorica Radulović
dr Zorica Radulović

redovni profesor

dr Jelica Stojanović
dr Jelica Stojanović

redovni profesor

dr Neda Andrić
dr Neda Andrić

vanredni profesor

dr Aleksandra Banjević
dr Aleksandra Banjević

vanredni profesor

dr Dragan Bogojević
dr Dragan Bogojević

vanredni profesor

dr Draga Bojović
dr Draga Bojović

vanredni profesor

dr Vesna Bulatović
dr Vesna Bulatović

vanredni profesor

dr Marijana Cerović
dr Marijana Cerović

vanredni profesor

dr Draško Došljak
dr Draško Došljak

vanredni profesor

dr Marjana Đukić
dr Marjana Đukić

vanredni profesor

dr Igor Ivanović
dr Igor Ivanović

vanredni profesor

dr Olivera Kusovac
dr Olivera Kusovac

vanredni profesor

dr Sonja Nenezić
dr Sonja Nenezić

vanredni profesor

dr Ana Pejanović
dr Ana Pejanović

vanredni profesor

dr Dušanka Popović
dr Dušanka Popović

vanredni profesor

dr Saša Simović
dr Saša Simović

vanredni profesor

dr Miodarka Tepavčević
dr Miodarka Tepavčević

vanredni profesor

dr Vanja Vukićević-Garić
dr Vanja Vukićević-Garić

vanredni profesor

dr Svetlana Babović-Marković
dr Svetlana Babović-Marković

saradnik u nastavi dr

dr Dragana Čarapić
dr Dragana Čarapić

viši lektor dr

dr Jovana Đurčević
dr Jovana Đurčević

saradnik u nastavi dr

Dr Radoje Femić
Dr Radoje Femić

saradnik u nastavi dr

dr Ljubomir Ivanović
dr Ljubomir Ivanović

saradnik u nastavi dr

dr Gordana Kustudić
dr Gordana Kustudić

saradnik u nastavi dr

dr Danijela Ljepavić
dr Danijela Ljepavić

saradnik u nastavi dr

dr Gordana Luburić
dr Gordana Luburić

saradnik u nastavi dr

dr Ana Minić
dr Ana Minić

saradnik u nastavi dr

dr Dijana Mirković
dr Dijana Mirković

saradnik u nastavi dr

dr Jelena Mrkaić
dr Jelena Mrkaić

saradnik u nastavi dr

dr Milica Nenezić
dr Milica Nenezić

viši lektor dr

dr Vladimir Ostojić
dr Vladimir Ostojić

saradnik u nastavi dr

dr Sanela Pejaković
dr Sanela Pejaković

viši lektor dr

dr Marko Vukčević
dr Marko Vukčević

saradnik u nastavi dr

mr Marina Babić
mr Marina Babić

viši lektor mr

mr Semra Husović
mr Semra Husović

saradnik u nastavi mr

mr Balša Ivanović
mr Balša Ivanović

saradnik u nastavi mr

mr Desanka Jauković
mr Desanka Jauković

saradnik u nastavi mr

mr Milica Kadić-Aković
mr Milica Kadić-Aković

viši lektor mr

mr Oksana Kankaraš
mr Oksana Kankaraš

viši lektor mr

mr Tamara Labudović
mr Tamara Labudović

saradnik u nastavi mr

mr Bojan Minić
mr Bojan Minić

saradnik u nastavi mr

 Milena Mrkaić
Milena Mrkaić

saradnik u nastavi mr

mr Spomenka Nikolić
mr Spomenka Nikolić

viši lektor mr

mr Ksenija Rakočević
mr Ksenija Rakočević

saradnik u nastavi mr

mr Vesna Stanković
mr Vesna Stanković

viši lektor mr

mr Vera Tomanović
mr Vera Tomanović

viši lektor mr

mr Hajdana Vujanović
mr Hajdana Vujanović

viši lektor mr

 Savo Kostić
Savo Kostić

viši lektor

 Maja Milanović
Maja Milanović

viši lektor

 Anastasija Vrbica
Anastasija Vrbica

viši lektor

 Andrea Peruničić
Andrea Peruničić

saradnik u nastavi

 Jelena Šaković
Jelena Šaković

saradnik u nastavi

mr Ilona Simović
mr Ilona Simović

saradnik u nastavi