Filološki fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Spomenka Delibašić

prodekan-za međunarodnu saradnju

dr Nataša Jovović

prodekan za nastavu

dr Marijana Cerović

rukovodilac studijskog programa-Engleski jezik i književnost

dr Jelena Knežević

rukovodilac studijskog programa-Njemački jezik i književnost

dr Jelica Stojanović

rukovodilac studijskog programa-Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

dr Deja Piletić

rukovodilac studijskog programa-Italijanski jezik i književnost

dr Marjana Đukić

rukovodilac studijskog programa-Francuski jezik i književnost

dr Tatjana Jovović

rukovodilac studijskog programa-Ruski jezik i književnost

Angažovano osoblje

dr Janko Andrijašević

redovni profesor


dr Rajka Glušica

redovni profesor

dr Miodrag Jovanović

redovni profesor

dr Tatjana Jovović

redovni profesor

dr Nataša Kostić

redovni profesor

dr Marija Krivokapić

redovni profesor

dr Miloš Krivokapić

redovni profesor

dr Igor Lakić

redovni profesor


dr Zorica Radulović

redovni profesor

dr Jelica Stojanović

redovni profesor


dr Jasmina Anđelić

vanredni profesor

dr Neda Andrić

vanredni profesor

dr Aleksandra Banjević

vanredni profesor

dr Tatjana Bečanović

vanredni profesor

dr Dragan Bogojević

vanredni profesor

dr Draga Bojović

vanredni profesor

dr Vesna Bratić

vanredni profesor

dr Vesna Bulatović

vanredni profesor

dr Draško Došljak

vanredni profesor

dr Marjana Đukić

vanredni profesor

dr Olivera Kusovac

vanredni profesor

dr Sonja Nenezić

vanredni profesor

dr Ana Pejanović

vanredni profesor

dr Miodarka Tepavčević

vanredni profesormr Svetlana Babović-Marković

saradnik u nastavi dr

dr Petar Božović

saradnik u nastavi dr

dr Milena Burić

saradnik u nastavi dr

dr Dragana Čarapić

viši lektor dr

dr Sanja Ćetković

saradnik u nastavi dr


mr Jovana Đurčević

saradnik u nastavi dr

mr Jelena Gazdić

saradnik u nastavi dr

dr Gordana Kustudić

saradnik u nastavi dr

dr Danijela Ljepavić

saradnik u nastavi dr

dr Gordana Luburić

saradnik u nastavi dr

mr Dijana Mirković

saradnik u nastavi dr

dr Milena Mrdak-Mićović

saradnik u nastavi dr


dr Milica Nenezić

viši lektor dr

dr Sanela Pejaković

viši lektor dr

mr Marina Babić

viši lektor mr


mr Radoje Femić

saradnik u nastavi mr

mr Desanka Jauković

saradnik u nastavi mr


mr Tamara Labudović

saradnik u nastavi mr

mr Ana Minić

saradnik u nastavi mr

mr Bojan Minić

saradnik u nastavi mr

mr Spomenka Nikolić

viši lektor mr

Oksana Raičević

viši lektor mr

mr Ksenija Rakočević

saradnik u nastavi mr


mr Vesna Stanković

viši lektor mr

mr Vera Tomanović

viši lektor mr

mr Hajdana Vujanović

viši lektor mr

Savo Kostić

viši lektor

Maja Milanović

viši lektor

Ana Wilford

viši lektor


Semra Husović

saradnik u nastavimr Marija Paunović

saradnik u nastavi

Andrea Peruničić

saradnik u nastavi

Milica Radojičić

saradnik u nastavi

Ilona Simović

saradnik u nastavi