OBAVJEŠTENJE − Zorica Đurović
OBAVJEŠTENJE

Mr Zorica Đurović predala je doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Upotreba metoda korpusne lingvistike u svrhu unapređenja nastave i učenja leksike engleskog jezika brodomašinske struke''.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr Milena Dževerdanović Pejović, Univerzitet Crne Gore
  2. dr Milica Vuković Stamatović, Univerzitet Crne Gore
  3. dr Violeta Jurkovič, Univerzitet u Ljubljani

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Zorice Đurović i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

Nikšić, 16.11.2021.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.