OBAVJEŠTENJE − Zorica Đurović
OBAVJEŠTENJE

Mr Zorica Đurović javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Upotreba metoda korpusne lingvistike u svrhu unapređenja nastave i učenja leksike engleskog jezika brodomašinske struke'', pred Komisijom u  sastavu:

  1. Prof. dr Milena Dževerdanović Pejović, vanredni profesor Pomorskog fakulteta UCG;
  2. Prof. dr Milica Vuković Stamatović, vanredni profesor Filološkog fakulteta UCG;
  3. Prof. dr Violeta Jurkovič, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Javna odbrana obaviće se 30. 12. 2021. u 9 sati, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 28. 12. 2021.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.