Tanja Bakić - OBAVJEŠTENJE
Mr Tanja Bakić predala je doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. godine.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr Marija Krivokapić, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore
  2. dr Petar Penda, Filološki fakultet Univerziteta u Banja Luci
  3. dr Aleksandra Nikčević Batrićević, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Tanje Bakić i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.