Filološki fakultet, 23.02.2021

Mladi profesori jezika i književnosti u projektu Uči domaNedavno studenti Filološkog fakulteta, a danas profesori koji čekaju posao, spremno i nesebično su prihvatili da, za potrebe projekta Uči doma, u okviru kojeg se obezbjeđuje nastava za sve učenike u uslovima pandemije, učestvuju u snimanju časova u skladu sa Predmetnim programom za crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost u srednjim školama u Crnoj Gori.

Iako su okolnosti za koje su časovi pripremani i u kojima su realizovani potpuno neuobičajene, bivši studenti Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i Studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, pokazali su da posjeduju sve tri dimenzije nastavničke kompetencije: prije svega poznavanje stručnih sadržaja iz oblasti bazičnih nauka (nauke o jeziku i nauke o književnosti), zatim metodička znanja i, konačno, radnu dimenziju što, između ostalog, podrazumijeva preuzimanje odgovornosti, predanost poslu i savjesnost u njegovom obavljanju. Podršku mladim nastavnicima u ovoj aktivnosti pružile su doc. dr Dušanka Popović, profesorica Filološkog fakulteta i mr Anka Vučinić Gujić, nadzornica u Zavodu za školstvo, u ime organizatora.

Ponosni smo na mlade profesore koje su iznjedrili naši studijski programi u okrilju Filološkog fakulteta i njihovu spremnost da u vanrednim okolnostima budu podrška struci i profesiji za koju su se obrazovali. To su: Tamara Simović, Milana Gajović, Ana Janković, Đorđije Đukanović, Dijana Tiganj, Vanja Damjanović, Aleksandar Marić, Staša Vukić i Katarina Makočević.

Projekat Uči doma pokrenulo je Ministarstvo prosvjete na početku pandemije, a sa njegovom realizacijom nastavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Broj posjeta : 977