Filološki fakultet

Dr Marija Mijušković na danima ELTAM-a 2021.
Dr Marija Mijušković na danima ELTAM-a 2021.

Saradnica u nastavi Studijskog programa Engleski jezik i književnost, dr Marija Mijušković učestvovala je na II Međunarodnoj, odnosno VI Nacionalnoj konferenciji za nastavnike engleskog jezika ELTAM i održala plenarno izlaganje na temu New Perspectives on and Approaches to Teaching English at the University of Montenegro.

Dr Mijušković govorila je o aktuelnim metodama i pristupima koje primijenjuje u radu sa studentima engleskog jezika i književnosti, a koje na taj način priprema za budući poziv nastavnika engleskog jezika. Posebnu pažnju u izlaganju posvetila je isticanju važnosti povezivanja teorijskih saznanja sa praktičnim aktivnostima. Pri tome je naglasila da  jedan takav savremen pristup realizaciji nastavnih sadržaja iz metodike nastave engleskog jezika u velikoj mjeri pomaže studentima da teorijska i praktična saznanja, stečena na Fakultetu, kasnije počnu primjenjivati u učionici bez poteškoća. Tu tvrdnju je dodatno dokazala tako što je u izlaganju navela konkretne modele rada sa studentima uključujući reperezentativne primjere sa predavanja, vježbi, različite forme studentskih domaćih zadataka, kao i jedan uzorak formata i organizacije završnog ispita iz predmeta Metodika nastave engleskog jezika.

Organizaciju konferencije pored Zavoda za školstvo Crne Gore, Evropskog centra za moderne jezike  u Gracu, Regionalne kancelarije jezika Stejt dipartmenta za programe engleskog (RELO) sa sjedištem u Beogradu, izdavačke kuće Pearson podržao je i  Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 319