Filološki fakultet

Naučni časopis Filološkog fakulteta na međunarodnoj listi klasifikovan u kategoriji Q4
Naučni časopis Filološkog fakulteta na međunarodnoj listi klasifikovan u kategoriji Q4

Na aktualizovanoj rang listi naučnih časopisa koja je za 2020. godinu objavljena na sajtu Scientific Journal Rankings – SJR, časopis Filološkog fakulteta UCG za nauku o jeziku i književnosti Folia linguistica et litteraria po prvi put je dobio kvantitativnu klasifikaciju i to u kategoriji Q4. Klasifikacija se određuje na osnovu podataka iz Elsevierove baze Scopus i odnosi se na mjerljive indikatore tokom 2020. godine.

U 2020. godini izašlo je četiri sveske časopisa Folia linguistica et litteraria, među kojima i broj 30 posvećen dvadesetoj godišnjici osnivanja Odsjeka za italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta UCG koji su uredile prof. dr Vesna Kilibarda i prof. dr Julijana Vučo. Kao posebno tematsko izdanje objavljen je i broj 31 časopisa pod naslovom Home-Thoughts, from Abroad sa radovima sa međunarodne anglističke konferencije održane na Filološkom fakultetu u Nikšiću 2018. godine. Broj su uredile prof. dr Marija Krivokapić i prof. dr Aleksandra Nikčević-Batrićević.

Folia linguistica et litteraria je naučni časopis pokrenut na Institutu za jezik i književnost Filozofskog fakuleta u Nikšiću 2010. godine. Časopis ima međunarodnu redakciju i oslanja se na anonimne ocjene recenzenata iz uske stručne oblasti.

Misija časopisa je promovisanje izvrsnosti u oblasti lingvistike i književnosti, kroz izvorne naučne radove, kao i stručne radove u formi prikaza i prevoda teorijskih tekstova. Prva 24 broja časopisa uspješno je uređivala prof. dr Marija Krivokapić. Glavni urednik od 2018. godine je doc. dr Jelena Knežević.

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Elsevier – SCOPUS (od 2019), Clarivate Analytics - Web of Science, ESCI (od 2015), ERIH PLUS (od 2019), CEOOL, MLA, ANVUR, a svakom radu se dodjeljuje DOI broj.

Godišnje izlazi najmanje dva broja časopisa.

 

Link na časopis: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100936541&tip=sid&clean=0 .

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/naucni-casopis-filoloskog-fakulteta-na-medunarodnoj-listi-klasifikovan-u-kategoriji-q4

https://mladiniksica.me/naucni-casopis-filoloskog-fakulteta-na-medunarodnoj-listi-klasifikovan-u-kategoriji-q4/

 

 

Image

Broj posjeta : 422